PR NEWS

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นม ยูเอชที รสจืด โอเมก้า

18/09/2022


นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยแผนกการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที รสจืด โอเมก้า พลัส ในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ส.เจริญซัพพลาย 2018 จำกัด เพื่อเพิ่มพื้นที่กระจายสินค้าและกระตุ้นยอดจำหน่าย ณ พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply