News

“รมช.มนัญญา” ให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อภาคอีสาน 

18/06/2021

“รมช.มนัญญา” เปิดกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย  ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกินในโค – กระบือ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมมอบเวชภัณฑ์/ยากำจัดฆ่าแมลงพาหะแก่สหกรณ์โคนมและสหกรณ์โคเนื้อจำนวน 8 แห่ง  ด้านอ.ส.ค. หวั่นการระบาดกระทบอาชีพโคนมกำชับสำนักงานภาคทั่วประเทศเฝ้าระวังการระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด  

วันนี้(18 มิถุนายน 2564)  นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย  ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกินในโค – กระบือ” ณ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยพร้อมผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ

โดย รมช.มนัญญา  ไทยเศรษฐ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้พบการระบาดครั้งแรกของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุเกิดจากการนำโคเข้ามาเลี้ยงจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีต้นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา มีการแพร่กระจายโดยการเคลื่อนย้ายสัตว์และมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะที่สาคัญ เช่น แมลงวันคอก เห็บ และยุง ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคไปสู่โคและ กระบือ ใน 51 จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีโค กระบือป่วยแล้วกว่า 85,000 ตัว

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค และกระบือ รวมทั้งเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนว่าโรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค และกระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่บริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง และการบริโภคเนื้อโคที่สะอาด ปลอดภัย จึงมอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการจัดทำกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกิน ในโค–กระบือ” ขึ้น

ในโอกาสนี้  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มเลี้ยงโคนมและฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ขอมอบเวชภัณฑ์/ยากำจัดฆ่าแมลงพาหะแก่สหกรณ์โคนมและสหกรณ์โคเนื้อจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย  สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด(สาขาน้ำพอง)  สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด(สาขาพังทุย)  สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด (สาขาอุบลรัตน์-เขาสวนกวาง)  สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด  สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด  สหกรณ์โคนมทุ่งฝน จำกัด สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จำกัดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ขัวเรียงชุมแพ จำกัด

รมช.มนัญญา  ไทยเศรษฐ์     กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ที่ยังวิกฤติหนักในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อทั่วประเทศ จึงกังวลว่าจะรุกลามมายังผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้อ.ส.ค.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม”

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า  “การดูแล ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนถือเป็นภารกิจสำคัญของ อ.ส.ค.  โดยที่ผ่านมา 

ได้มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค. แต่ละสำนักงานภาคเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่คอยให้คำแนะนำและวิธีการป้องกันพร้อมเฝ้าระวังให้กับเกษตรกรและสหกรณ์โคนมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนมของเกษตรกรซึ่งเป็นสาเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรและอาชีพการเลี้ยงโคนม ”  

                                        

No Comments

    Leave a Reply