News

รัฐต้องเอาจริง!! เร่งปราบแก๊งลักลอบนำเข้าหมู อย่าให้ทำร้ายคนไทย

17/06/2022

ในจังหวะที่ราคาหมูพอให้คนเลี้ยงมีแรงสู้ต่อ แต่เกษตรกรต้องมีปัญหาหนักอก จากกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสและเห็นแก่ตัว ลับลอบเอาหมูนอกเข้ามาขายปะปนหมูไทย คนได้ประโยชน์เต็มๆคือพวกบ่อนทำลายชาติ ที่หวังเพียงผลกำไรของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย เรียกว่ามีแต่ได้กับได้ เพราะซื้อเศษหมูขยะที่ฝรั่งเขาไม่กินในราคาต่ำ แล้วมาขายทำกำไร

หมูเถือนที่สำแดงเท็จเป็นอาหารทะเล หรือวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เหล่านี้ เป็นการลักลอบนำเข้าสินค้าไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ทำให้ประเทศชาติสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี อย่างที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ และยังส่งผลต่อผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ และกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เห็นแบบนี้แล้ว “กรมศุลกากร” หน่วยงานหลักที่ดูแลการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก ต้องเร่งตรวจสอบ อย่าปล่อยขบวนการนี้ลอยนวล อย่างน้อยต้องเห็นใจคนเลี้ยงหมู ที่ตอนนี้ถูกบิดเบือนตลาดจากปริมาณหมูที่นำเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย แถมยังเสี่ยงกับสารพัดโรคสัตว์ที่อาจติดมากับหมูเถื่อน เพราะเชื้อไวรัสหลายตัวมีความทนทานมากอยู่ได้เป็นปีที่อุณหภูมิแช่แข็ง เป็นวิกฤติซ้ำเติมวิกฤติ จากปัญหาในประเทศที่ยังไม่คลี่คลาย

ถ้ายังไม่เอาจริงเอาจังเร่งปราบปรามขบวนการร้ายนี้ ก็ไม่แคล้วเศรษฐกิจชาติต้องสั่นคลอน คนไทยเสี่ยงรับสารเร่งเนื้อแดงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กระทบหนักกับเกษตรกรและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ./

No Comments

    Leave a Reply