PR NEWS

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับซีพีเอฟ มอบไข่ไก่ แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

17/03/2022

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ร่วมกับ นายสัมฤทธิ์ แสงลอย (ผู้แทน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ถวายจตุปัจจัยและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ไข่ไก่สดซีพี จำนวน 10,000 ฟอง และน้ำมันพืชจากกระทรวงแรงงาน จำนวน 25 ลัง ให้แก่ พระคุณเจ้าเลขา ชินกรณ์ ศิริจันโท วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในสังคม ผ่านโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก มูลนิธิธรรมรักษ์ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล และทำประโยชน์ต่อสั่งคมไทยร่วมกัน โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และชาวซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก มูลนิธิธรรมรักษ์ ของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เกิดขึ้นตามนโยบายโครงการ Volunteer Thailand เพื่อนำจตุปัจจัยและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นไปบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย HIV เด็กกำพร้า คนชราถูกทอดทิ้ง และผู้ยากไร้ในสังคม ให้ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม ขณะเดียวกัน ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และทีมงาน ยังมีโครงการที่อยู่ภายใต้แบรนด์ “นาถะ” ซึ่งเป็นสินค้าสมุนไพรของหลวงพ่อฯ ที่นำมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการสานต่อโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตภายในวัดที่ท่านดูแล และยังมีดนตรีจิตอาสาด้วย.

No Comments

    Leave a Reply