News

ชป.ติดตามการระบายน้ำสถานีสูบน้ำนางหงษ์ จ.สมุทรปราการ

16/09/2022

วันนี้ (16 ก.ย.65) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำนางหงษ์ จ.สมุทรปราการ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำนางหงษ์ จ.สมุทรปราการ เป็นหนึ่งในสถานีสูบน้ำบริเวณคลองชายทะเล ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เพื่อเร่งระบายน้ำในคลองนางหงษ์ ที่รับน้ำมาจากคลองกันยาและคลองสำโรง ระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย ตามลำดับ ปัจจุบันสถานีสูบนางหงษ์ เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังรวม 7 เครื่อง และได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอีก 4 เครื่อง ทำให้สามารถระบายน้ำได้รวม 1.7 ล้าน ลบ.ม./วัน ซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ตอนบนในเขตกรุงเทพมหานครได้เร็วขึ้น

No Comments

    Leave a Reply