News

มกอช. จัดแคมเปญส่งความสุขปีใหม่ให้เกษตรกรและประชาชน ปี 2566 ด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัย ทางเว็บไซต์ DGTFarm

15/12/2022

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน และเพื่อส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อแสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกันทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 2) เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ
ทั้งนี้ ในปี 2566 มกอช. ได้จัดโครงการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชน ภายใต้กิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่

1) กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ DGTFarm มกอช. ร่วมจัดแคมเปญ “ส่งสุขปีใหม่ 2566 กับเว็บไซต์ DGTFarm” โดยการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง ในรูปแบบชุดของขวัญ/กระเช้าปีใหม่ในราคาโปรโมชัน พร้อมรับของที่ระลึกฟรีจาก DGTFarm เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชัน โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566 ทาง www.dgtfarm.com/songsuk หรือโทร 098 325 2524

2) กิจกรรมเกมค้นหาสินค้าเกษตรมาตรฐาน เกมค้นหาสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยให้ผู้เล่นเกมเลือกวงกลมภาพสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q และ Organic Thailand ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อลุ้นรับรางวัลจาก มกอช. จำนวน 300 รางวัล โดยสามารถเข้าไปร่วมเล่นเกมได้ทาง “Facebook : มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช.” ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 3 มกราคม 2566
“เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 มกอช. ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง มาจัดจำหน่ายเป็นชุดของขวัญในราคาพิเศษ ผ่านทางเว็บไซต์ DGTFarm เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่คนที่คุณรัก นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ราย มีสินค้าเกษตรคุณภาพที่นำมาจัดจำหน่าย อาทิ ข้าวสังข์หยดพัทลุง แยมเมล่อน น้ำผึ้งโพรงป่าแท้ ขิงอบแห้ง ส้มโอขาวใหญ่ GI สับปะรดภูแล GI แชมพูวุ้นเห็ดเยื่อไผ่ เป็นต้น โดยหวังว่าผู้บริโภคและเกษตรกรจะได้รับความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงในปีใหม่นี้ครับ” เลขาธิการ มกอช. กล่าว

No Comments

    Leave a Reply