News

ชสอ. เปิดตลาดกลาง เพื่อคนสหกรณ์ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์เข้าสู่ตลาดออนไลน์

15/12/2021

วันที่ 15 ธ.ค.64 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธี เปิดตัวโครงการ “ตลาดกลาง ชสอ. เพื่อคนสหกรณ์” โดยมีนายชัยวุฒิ มัฒฑะนานนท์ สหกรณณ์จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาการ ชสอ. ชุดที่ 49 และตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิต ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 601 สำนักงาน ชสอ.

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 กำหนดนโยบาย เรื่อง “การพัฒนา ชสอ. ด้านสวัสดิการสหกรณ์สมาชิก โดยการจัดตั้งตลาดสินค้า Online เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าของสมาชิกสหกรณ์ ให้สมาชิกของสหกรณ์สมาชิกซื้อขายสินค้ากันเองโดยตรง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์การจัดตั้งสหกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดี เป้าหมายหลัก เพื่อให้ ชสอ.เป็นองค์กรที่พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ เปิดเผยว่า ชสอ.ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 8 ภูมิภาคจัดเวทีซื้อขายสินค้าสมาชิกสหกรณ์โดย จัดทำโครงการตลาดกลาง ชสอ.เพื่อคนสหกรณ์และ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศในฐานะผู้ประกอบการให้เข้าถึงช่องทางการทำตลาดออนไลน์ เนื่องจากคนไทยร้อยละ 60 ซื้อสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ในช่วงโควิดเพิ่มมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ตลาดออนไลน์ คือ โอกาสการซื้อขายในแหล่งที่ผู้ซื้อมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่องทางการทำธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเห็นการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ร้านค้า หรือผู้ค้าขายจึงควรเข้ามาอยู่ในช่องทางดังกล่าว และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่องทางออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่สะดวกสบายและสามารถทำได้ทันที ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการปรับตัวของสมาชิกสหกรณ์ในฐานะผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพให้ รอด พร้อม โต ในสถานการณ์เช่นนี้ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวที่โลกของเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ชสอ.พร้อมเล็งเห็นโอกาสของการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์ในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนของโลกในปัจจุบันซึ่งถือได้เป็นการยกระดับศักยภาพให้กับสหกรณ์ไทย ชสอ.ในฐานะศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ พร้อมช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในยุคโควิดให้ร่ำรวยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้ โครงการ ตลาดกลาง ชสอ.เพื่อคนสหกรณ์ ชสอ.พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด กับตลาดออนไลน์ ในยุคโควิด

ทั้งนี้ ชสอ.จึงขอเชิญชวน ชาวสหกรณ์และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกลุ่มตลาดกลาง ชสอ.เพื่อคนสหกรณ์ในการซื้อขายสินค้าหลากหลายจากสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศในราคาถูกและคุณภาพดีที่ถูกเลือกสรรจากสหกรณ์ในแต่ละภูมิภาค ผู้สนใจเข้าไปเลือกช้อปสินค้าดีมีคุณภาพราคาพิเศษจากชาวสหกรณ์ เพียงสแกน QR Code พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน

No Comments

    Leave a Reply