Daily Archives

15/09/2022

News

ชป.คว้ารางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี 2564

15/09/2022

วันนี้ (15 ก.ย. 65) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ที่กรมบัญชีกลางจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ทุนหมุนเวียน สานต่อนโยบายรั […]…