News

ชป.เร่งซ่อมถนนคันคลองชลประทานบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา หลังพบถนนทรุดเสียหาย

15/07/2021

กรมชลประทานชี้แจงกรณี ถนนคันคลองชลประทานที่วัดบ้านพาด อำเภอบางไทร เชื่อมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชำรุดเสียหาย เร่งซ่อมแซมเป็นการด่วนแล้ว

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เปิดเผยว่า ถนนดังกล่าวคือถนนสาย อย. 3011 ที่
วัดบ้านพาด อำเภอบางไทร เชื่อมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นถนนคันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 ระยะทาง 8.100 กม. ทำหน้าที่เป็นคันกั้นน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยมีกำหนดค้ำประกันผลงาน 2 ปีหลังส่งมอบงาน

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ถนนเส้นนี้มักเกิดการชำรุดเสียหายเป็นประจำ เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานที่ถนนคันคลองชลประทานจะรับน้ำหนักได้วิ่งผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งทำการแก้ไขโดยด่วนตามข้อกำหนดประกันผลงานในสัญญา โดยที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายแล้ว 3 ครั้ง ล่าสุดได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ในการสัญจรได้ตามปกติ สำหรับถนนเส้นดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองและระบบชลประทาน รวมทั้งการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งกำหนดให้น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 18 ตัน แต่ปัจจุบันมีรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 18 ตัน มาร่วมใช้จนเป็นสาเหตุให้ถนนชำรุดเสียหาย ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จะได้ประสานไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

 

No Comments

    Leave a Reply