PR NEWS

อ.ส.ค. มอบนมไทย-เดนมาร์คสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ64ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่

15/01/2021

นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คจำนวน 3,600 กล่องให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับมอบผลิตภัณฑ์นมไทย – เดนมาร์ค ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply