PR NEWS

จีเอสเค รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยดีเด่น” ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน

14/12/2018

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค บริษัทผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม นำโดย นางสาวกัณหา บางยี่ขัน (ซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ (โรคทางเดินหายใจและภูมิแพ้) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางธุรกิจ, การสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์  พญ.วาสนา ประสิทธิ์สืบสาย (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แผนกวัคซีน และ พญ. สุขใจ เมธีวีรวงศ์ (ขวา) ผู้จัดการด้านการแพทย์อาวุโส รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2561” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน โดยการจัดมอบรางวัลมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจีเอสเคได้ดำเนินโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พิธีจัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

No Comments

    Leave a Reply