News

ชป.ตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เร่งระบายน้ำในคลองประเวศฯ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมกทม.ฝั่งตะวันออก

14/09/2022

กรมชลประทาน ระดมเครื่องสูบน้ำติดตั้งเพิ่มเติมที่สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จ.ฉะเชิงเทรา เร่งระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ ออกสู่แม่น้ำบางปะกงและทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด ลดผลกระทบน้ำท่วมในเขตกทม.ฝั่งตะวันออก พร้อมรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาอีก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เร่งเปิดทางน้ำให้กว้างขึ้น บริเวณสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล (Hydro Flow) จำนวน 4 เครื่อง ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำได้ภายในวันนี้ (14 ก.ย. 65) เพื่อเสริมการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ให้ระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกง และทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้ขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านเหนือของสถานีสูบน้ำท่าถั่วให้กว้างและลึกขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น พร้อมกับติดตั้งบาน Bulkhead Gate ที่ประตูน้ำ เพื่อเสริมความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่ง เตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบอีกในระยะต่อไป ทั้งนี้ การเร่งระบายน้ำดังกล่าว จะทำให้ระดับน้ำในคลองประเวศฯ บริเวณที่ไหลผ่านเขตลาดกระบังลดต่ำลง ซึ่งจะทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียง ไหลลงสู่คลองประเวศฯได้สะดวกมากขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวกทม.ฝั่งตะวันออก ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี้

No Comments

    Leave a Reply