News

กรมชลประทาน ส่งมอบน้ำดื่ม 6,000 ขวดสู้โควิด-19

14/07/2021

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางปรียาพร จันทโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด ให้แก่สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กรมชลประทานขอเป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือที่จะร่วมสนับสนุนช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

No Comments

    Leave a Reply