News

รองฯทวีศักดิ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานซ่อมพนังกั้นน้ำชี จ.มหาสารคาม

13/10/2021

วันนี้ (13 ต.ค. 64) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมปิดกั้นจุดขาดบริเวณพนังกั้นน้ำน้ำชี A1 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมให้กำลังใจประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมา

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำชีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกินความจุของลำน้ำ ซึ่งมวลน้ำในแม่น้ำชีไหลล้นตลิ่งและย้อนเข้ามาเข้าปะทะคันพนังกั้นน้ำ ทำให้พนังกั้นน้ำบริเวณดังกล่าวถูกกัดเซาะจนขาดลง

ในเบื้องต้น กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 และสำนักเครื่องจักรกล ได้ประสานไปยังนายอำเภอโกสุมพิสัยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมหาสารคาม เพื่อเร่งปิดกั้นพนังกั้นน้ำดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนเสาไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาสารคาม จำนวน 50 ต้น สำหรับนำมาวางขวางทางน้ำก่อนจะนำเหล็กและต้นไม้วางทับเป็นแนว เพื่อลดความแรงของน้ำ จากนั้นนำกล่องเกเบี้ยนบรรจุหินเข้าไปปิดทับอีกชั้นหนึ่ง หากดำเนินการปิดจุดขาดได้สำเร็จจะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว ตามข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

อนึ่ง กรมชลประทาน ได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านท้ายน้ำระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันไม่เกิน 50 เซนติเมตร และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อสำนักงานชลประทานที่ 6 หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply