News

สถานการณ์น้ำท่วมริมคลองพระองค์ฯ น้ำลดลงใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ ชป.เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง

13/09/2021

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำช่วยพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด ระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มลดลงตามลำดับ คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ หากไม่มีฝนตกในพื้นที่

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ ในช่วงวันที่ 1 – 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ ระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ 0.20 – 0.30 เมตร กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามคลองต่างๆที่เชื่อมต่อกับคลองพระองค์ฯ อาทิ คลองบางขนาก 3 เครื่อง คลองนครเนื่องเขต 3 เครื่อง คลองสำโรง 3 เครื่อง และปตร.สถานีสูบน้ำปากตะคองอีก 3 เครื่อง ตัดยอดน้ำและดึงน้ำจากคลองพระองค์ฯตอนบนไปลงแม่น้ำบางปะกง ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 3 เครื่อง และคลองชายทะเลอีก 2 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย ในอัตราสูงสุดเต็มศักยภาพของการระบายน้ำ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มเติม ทำให้ปัจจุบันระดับน้ำที่ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระดับน้ำลดลงแล้วประมาณ 50 เซนติเมตร รถสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว ส่วนระดับน้ำบริเวณปากตะคลองลดลงแล้วประมาณ 35 เซนติเมตร แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วัน หากไม่มีฝนตกในพื้นที่ และไม่อยู่ในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูง

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทำให้คลองหกวาสายล่างมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ริมคลองบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนฉิมพลี และหมู่ที่ 14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ปัจจุบันระดับน้ำเสมอขอบตลิ่ง คาดว่า 2-3 วันจะลดลงสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้เร่งระบายน้ำออกทางสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ พร้อมเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง 18-21 เร่งระบายน้ำไปลงแม่น้ำนครนายก และเปิดประตูระบายน้ำ 14-17 ระบายน้ำไปลงคลองบางขนากและแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามลำดับ เพื่อลดยอดปริมาณน้ำไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ

No Comments

    Leave a Reply