News

ชป.เสริมความแข็งแรงแนวคันดินคลองส่งน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา

13/08/2022

กรมชลประทาน ขุดลอกเสริมความแข็งแรงแนวคันดิน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และป้องกันนำ้เข้าท่วมนาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยว

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ได้นำเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกเสริมคันดินบริเวณคลองสาน ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมคันดินให้สูงขึ้นและเสริมความแข็งแรงของแนวคันดิน เตรียมพร้อมรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และป้องกันนำ้เข้าท่วมนาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยว พร้อมซ่อมแซมคันดินบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ส.ค.นี้ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำออกจากนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมขังบางส่วน เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด

No Comments

    Leave a Reply