News

มกอช. จับมือ CFIA เสริมความรู้ทิศทางตลาดผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปแคนาดา

13/06/2024

 

นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่ากระแสการรักสุขภาพโดยหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพสัตว์ รวมไปถึงความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ทำให้ Plant-based food ซึ่งเป็นอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น เมื่อปี 2565 มกอช. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในการศึกษาสถานการณ์และโอกาสทางการตลาดในแคนาดา พบว่าผู้บริโภคชาวแคนาดาหันมาให้ความสนใจสินค้าอาหาร Plant-based โดยเฉพาะผู้บริโภคในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งเลือกบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลง และหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชโดยใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย

ดังนั้น มกอช. ร่วมกับองค์การตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) จัดงานสัมมนา Webinar on Plant-Based Meat and Dairy in Canada ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้า ทิศทางและแนวโน้มด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-based products) ของแคนาดา โดยเฉพาะเนื้อสัตว์จากพืชและนมจากพืช และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกร ผู้ผลิตและแปรรูป ผู้ส่งออก ตลอดจนผู้สนใจของไทย ได้สอบถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ข้อคิดเห็นโดยตรงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก CFIA

รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวทิ้งท้ายว่า งานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นความพยายามในการผลักดันความร่วมมือและสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องภายใต้ Offshore Food Safety Program ซึ่งเป็นโครงการที่แคนาดาสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านความปลอดภัยอาหารแก่ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อลดปัญหาสินค้าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของแคนาดา และเพิ่มความมั่นใจว่าประเทศผู้ส่งออกปฏิบัติสอดคล้องตามกฎระเบียบการนำเข้า ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยก็ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความสามารถเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยยังแคนาดาในอนาคต

No Comments

    Leave a Reply