PR NEWS

มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 

12/05/2021

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับโรงพยาบาลสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงคุณครู บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือฯ จ.เชียงใหม่   เมื่อเร็วๆนี้  

No Comments

    Leave a Reply