News

ชป.เร่งติดตั้งเครื่องจักร-เครื่องมือ ช่วยระบายน้ำเมืองลพบุรี อย่างต่อเนื่อง

11/10/2021

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มีความห่วงใยและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกๆพื้นที่ ซึ่งกรมชลประทานได้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมระดมเครื่องจักรเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 857 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89% ของความจุอ่างฯ โดยได้มีการปรับลดการระบายน้ำเหลือเพียง 451 ลบ.ม./วินาที ลดลงจากเมื่อวานที่มีการระบายน้ำอยู่ที่ 550 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณด้านท้ายเขื่อนป่าสักฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจ.ลพบุรี ปัจจุบันพบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง โดยมีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทานในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องน้ำโดยตรง ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมแก้ปัญหาและเร่งแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกลเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้น โดยเมื่อคืนวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ HYDRO FLOW ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รวมติดตั้งแล้วทั้งสิ้นจำนวน 2 เครื่อง และมีแผนดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีกจำนวน 3 เครื่อง จะสามารถเร่งระบายน้ำช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ได้ 15 ลบ.ม.ต่อวินาที ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสาร สถานการณ์น้ำ รวมไปถึงสภาพอากาศ จากทางหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้ว และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply