News

มอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย–เดนมาร์ค ให้กับคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค

11/06/2020

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย–เดนมาร์ค ให้กับคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณหน้าอาคาร 1962 อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply