Daily Archives

11/01/2023

News

อ่างเก็บน้ำคลองโพล้ สร้างความมั่นคง เพิ่มผลผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชาวระยอง

11/01/2023

กรมชลประทานเร่งเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร สร้างเสถียรภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ เสริมความมั่นคงสู่ผลผลิตที่งอกงา […]…