News SOCIAL HOT

ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

11/01/2019

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ในชื่อ “นอกหน้าต่างบานเล็ก” ซึ่งในการจัดทำหนังสือดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ความว่า

“เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้
และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย
เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญ
และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า”

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

++++++++++++++++

Cr.เพจ ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

No Comments

    Leave a Reply