Daily Archives

10/09/2022

News

รองอธิบดีฯ ชูชาติ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิง

10/09/2022

วันนี้ (10 ก.ย.65) นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ […]…