News

“กฤษฏา” กล่อมชาวนา เลิกปลูกข้าวนาปรัง !! เร่งดันราคาข้าวขายทะลุตันละกว่า 1 หมื่นบาทชัวร์

09/09/2018

“กฤษฏา” ส่งจนท.เดินสายกล่อมชาวนา เลิกปลูกข้าวนาปรังรอบ2-3 หันปลูกพืชอื่น 2.8 ล้านไร่ ดันราคาข้าวขายทะลุตันละกว่า 1 หมื่นบาทชัวร์พร้อมชงครม.จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศ หลังเดือนร้อนจากยางราคาตกมานาน

วันนี้ (9 ก.ย.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 10 ก.ย.61 นี้ จะประชุมทางไกลทุกจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปหาเกษตรกร ชี้แจงทำความเข้าใจหันมาปลูกพืชชนิดอื่น หยุดการทำนารอบที่2-3 ในพื้นที่ 2.8 ล้านไร่ โดยกรมชลประทานจะร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการพิจารณาสภาพพื้นที่ว่าเหมาะในการปลูกพืชชนิดใด ทั้งข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว พืชผัก จะแยกให้ชัดเจน ซึ่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะต้องเป็น Center ของจังหวัดในการหารือทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมาร่วมรับรู้ด้วย ในฐานะหัวหน้าอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

“เรากำลังขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นอีกครั้งที่ทุกหน่วยงานจะมาร่วมกันทำงานด้วยกัน ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันไปชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรได้รับทราบและเชิญชวนให้เข้าร่วมให้รับรู้ว่าเรามีมาตรการจูงใจและสนับสนุนเพราะมีผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าทำนาปรัง ซึ่งเอกชนก็จะมาลงทะเบียนด้วยว่าพื้นที่ไหนบริษัทไหนจะรับซื้อผลผลิต ในราคาตามประกาศกระทรวงพาณิชย์จะเริ่มปลูกประมาณกลางเดือน พ.ย. โดยจะนำเข้าครม.เห็นชอบมาตรการโครงการปลูกพืชหลังนา 2.8 ล้านไร่ ภายในเดือนนี้ มีมาตรการช่วยเหลือปล่อยกู้เกษตรกรดอกเบี้ยต่ำร้อยละ0.01 ไร่ละ2 พันบาท โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ 800 ล้านบาท กู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.)และไม่มีการเอาหนี้ใหม่ไปหักหนี้เก่าด้วย ซี่งเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาล ที่จะดูแลคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ให้มีรายได้ ขายผลผลิตได้ราคาดี แต่ละปีประเทศไทยต้องการใช้ข้าวโพด 7-8 ล้านตัน ขณะที่เกษตรกรในประเทศผลิตได้ 3-4 ล้านตันเท่านั้น”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า หากชาวนาปลูกข้าว 1 รอบต่อปี ซึ่งจะเพียงพอบริโภคในประเทศ 7-8 ล้านตัน และส่งออก 5 ล้านตัน ก็ถือว่ากำลังดี ราคาไม่สวิงมาก ราคาข้าวจะอยู่ที่หลักหมื่นต้น ๆต่อตัน โดยให้ทางเลือกขาวนาว่าสามารถมาปลูกข้าวโพด ปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือพืชผักได้ทดแทนการทำนา และจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปแนะนำแก่เกษตรกร และเราจะสร้างความมั่นใจว่าเราจะหาผู้มารับซื้อแน่นอนและจะกำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าและจะมีการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตให้แก่เกษตรกร ชาวนาทำนามาตลอด เมื่อจะปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่น ก็ต้องไปให้ความรู้แก่เขา โดยเฉพาะเรื่องตลาดจะเจรจากับภาคเอกชน ไม่ได้ผูกขาดเพียงรายเดียวแต่เราจะประสานผ่านสมาคมผู้ค้าอาหารสัตว์และผู้ค้าเมล็ดพันธุ์  3-4 บริษัท เอาเข้ามาช่วยดูแลพื้นที่ปลูกของเกษตรกรและดูถึงเงื่อนไขของเอกชนที่จะมารับซื้อด้วย และจะเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดแก่เกษตรกร ไม่ทำกับบริษัทใดบริษัทเดียว 

 นายกฤษฎา ยังกล่าวถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ไม่เกิน10-15 ไร่ต่อราย ที่ประสบความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำมาต่อเนื่องว่า จะนำเสนอครม.ภายในเดือนก.ย.เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมช่วยค่าครองชีพและฝึกพัฒนาอาชีพ ระยะเวลา 3 เดือน อาจจ่ายเงินให้2 งวด ขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพิจารณาหาความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ได้แจกเงินเปล่าๆแต่อย่างใด

 

 

No Comments

    Leave a Reply