Daily Archives

09/01/2023

News

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำ หลังฝนตก หนัก 3 จังหวัดชายแดนใต้

09/01/2023

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา และปัตตานี) ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำล้ […]…