PR NEWS

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ซึ้งใจ! ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจหนุนภารกิจสู้ภัยโควิด-19

06/05/2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทาน เสริมแรงกายและหนุนแรงใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแทพย์อย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ล่าสุดขึ้นภาคเหนือส่งอาหารและไข่ต้มสมุนไพรถึงมือแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงแพร่ระบาดในวงกว้าง ม.นเรศวร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีความพร้อมทั้งทางวิชาการ สถานที่ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และความสามารถ จึงเปิดพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการแก้ไขวิกฤติในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามภารกิจนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุน ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนอาหารและน้ำดื่มเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ดังเช่นที่ได้รับจากซีพีเอฟในวันนี้

“ขอบคุณซีพีและซีพีเอฟ ที่เข้ามาสนับสนุนด้านอาหารปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ถือว่าช่วยลดขั้นตอนการจัดหาและเตรียมอาหาร เพราะมีเสบียงพร้อมให้กับทุกๆคนแล้ว เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาล มีผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีความต้องการอาหารสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ตลอดจนผู้ป่วย และยิ่งเป็นอาหารจากซีพีเอฟซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ก็ยิ่งมั่นใจในคุณภาพและเป็นอาหารที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน” ผศ.นพ.บดินทร์ กล่าว

ด้าน นายวัฒนา คำทับทิม ผู้แทนซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่การระบาดในครั้งแรกเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา สำหรับการระบาดระลอกใหม่นี้ บริษัทยังคงสานต่อนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ สู่ความยั่งยืน “เพื่อประเทศ ประชาชน และองค์กร” ในการสนับสนุนอาหารปลอดภัยเพื่อแพทย์พยาบาล ในฐานะที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 จนถีงปัจจุบันบริษัทมอบอาหารแล้ว 38,000 แพ็ค น้ำดื่มซีพี 17,410 ขวด และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3,500 ขวด

“วันนี้ชาวซีพีเอฟจิตอาสาทุกคนได้รวมใจกัน ส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยและไข่ไก่ต้มสมุนไพรพร้อมรับประทาน เพื่อสนับสนุนการดูแลพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลก อันเป็นภารกิจสำคัญของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร การที่มีอาหารพร้อมสำหรับบุคลากรทุกคนทำให้มีเวลาในการดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้น บริษัทภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และขอส่งกำลังใจถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศที่ทุ่มเทระดมสรรพกำลังเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” นายวิชานนท์ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply