News

ชป.คุมเข้มจัดสรรน้ำตามแผน พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง

06/03/2020

กรมชลประทาน คุมเข้มการใช้น้ำตามแผนฯ พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง วอนทุกภาคส่วนต้องร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด พร้อมจับมือกันฝ่าวิกฤตแล้งนี้ไปให้ได้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกโครงการ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิด พร้อมกับระดมเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ และเครื่องจักรต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อาทิ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ลงพื้นที่ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง 1 เครื่อง และในเขตพื้นที่ หมู่ 2,3,6,7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง อีก 4 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 6 เครื่อง

ด้านจังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 ให้ความช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่ใช้น้ำจากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ในเขตอำเภอหันคา รวมทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน 4 ตำบล โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือ และจัดรอบเวรการสูบน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ยังได้ลงพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรที่ทำสวนมังคุด เพื่อดูแลช่วยเหลือไม่ให้เกษตรกรต้องขาดแคลนน้ำ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองด้วย

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสามารถบริหารจัดการน้ำในภาวะที่มีปริมาณน้ำต้นทุนจำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรต่างๆ เข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ทันที หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply