News

ตั้งรับฝนใต้ กรมชลฯระดมเครื่องจักรเครื่องมือ เต็มกำลัง!!

04/11/2022

เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. 65 ของพื้นที่ภาคใต้ กรมชลประทาน เตรียมความพี้อมทั้งกำลังคน และเครื่องจักรเครื่องมือ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2565 ของพื้นที่ภาคใต้ ด้วยการกำหนดคน กำหนดพื้นที่เสี่ยง กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมรับมือสถานการณ์ อาทิ ที่จังหวัดสงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณจุดเสี่ยง ที่ตำบลวัดสน อำเภอระโนด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอระโนด พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออื่นๆ ไว้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำรถแบคโฮ (บูมยาว) เข้าขุดลอกตะกอนทราย บริเวณปากคลองผันน้ำ (คลองลัดคลองบางสะพาน) และตะกอนทรายในคลองบางสะพานเดิม อำเภอบางสะพาน เพื่อเปิดช่องทางในการระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทำการประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ตามมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 65 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามเกณฑ์เก็บกักและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ และหมั่นกำจัดสิ่งกีดขวางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยและน้ำหลากได้ทันท่วงที

No Comments

    Leave a Reply