News

กรมชลฯ ขานรับ กอนช. เตรียมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำชีตอนกลาง

04/10/2021

กรมชลประทาน ขานรับประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชีตอนกลาง 6 จังหวัดภาคอีสาน ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และศรีสะเกษ เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงวันที่ 4 – 15 ตุลาคม 2564 นี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” และแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี โดยเฉพาะลุ่มน้ำชีตอนบน บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งปริมาณน้ำสูงสุดได้เดินทางมาถึงเขื่อนชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้ระดับน้ำที่เขื่อนชนบทสูงกว่าตลิ่งในช่วงพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 3.50 เมตร และล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชีในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ประกอบกับระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สูงเกินเกณฑ์ระดับน้ำควบคุมสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงลำน้ำพองและไหลไปรวมกับแม่น้ำชี ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำลำน้ำชีเพิ่มสูงมากขึ้น

กรมชลประทาน ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลาก ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ฉบับที่ 17/2564 เรื่อง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่ง จากการประเมินสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำซีตอนกลาง บริเวณอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เขื่อนมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 5 เซนติเมตรต่อชั่วโมง จะส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.50 – 2 เมตร จะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำชี ระหว่างวันที่ 4 – 15 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ดังนี้
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอมัญจาคีรี อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอชนบท อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอพระยืน
จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเสลภูมิ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอพนมไพร และอำเภออาจสามารถ
จังหวัดยโสธร ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอหมาชนะชัย และอำเภอค้อวัง
จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ อำเภอกันทรารมย์

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และเตรียมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ ได้จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดพื้นที่เสี่ยง พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้มากที่สุด หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply