News

เสริมความแข็งแรงพนังกั้นน้ำชี ให้ ปชช. สัญจรได้ตามปกติ

03/11/2022

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า หลังจากที่กรมชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปิดช่องขาดพนังกั้นน้ำชี บริเวณ กม.6+400 บ้านสะดำศรี ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ได้สำเร็จ ปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ดำเนินการปูแผ่น Geotextile หรือ แผ่นใยสังเคราะห์ รวมทั้ง PVC เพื่อเสริมความแข็งแรงป้องกันผิวดินบริเวณพนังกั้นน้ำและลดการรั่วซึมของน้ำ ไม่ให้ไหลหลากท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนเพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถให้ประชาชนสามารถใช้เดินทางสัญจรได้ตามปกติ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่บ้านเรือนประชาชน รวมทั้งพื้นที่การเกษตร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

No Comments

    Leave a Reply