News

ชป.เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย

03/08/2021

กรมชลประทาน จับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง แม้อิทธิพลของพายุโซนร้อน “เจิมปากา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย แต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่ง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกชุกมากขึ้น ส่งผลดีให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำท่า C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 204 ลบ.ม./วินาที ต่ำกว่าตลิ่ง 8.85 เมตร มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

สำหรับสถานการณ์อุทกภัย ล่าสุด(2 ส.ค. 64) ในพื้นที่จังหวัดตรัง สถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดเลย ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ โดยที่จังหวัดตาก น้ำในแม่น้ำเมย ยังคงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ระดับน้ำสูง 0.2-0.3 เมตร บ้านมอเกอร์ไทย หมู่ที่1 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ ระดับน้ำสูง 0.3-0.5 เมตร หมู่ที่4 บ้านวังผา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ระดับน้ำสูง 0.1-0.2 เมตร บ้านแม่สลิดหลวง หมู่ที่2 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง ระดับน้ำสูง 0.3-0.5 เมตร น้ำในแม่น้ำเมยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการชลประทานตาก และส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง บริเวณถนนอินทรคีรี ชุมชนประชารักษ์ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ลำห้วยต่างๆ พร้อมทั้งประสานหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

ที่จังหวัดเลย มีพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ อำเภอด่านซ้าย 4 จุด ได้แก่ ในตัวเมืองด่านซ้าย บ้านนาเวียง บ้านนาหอ และบ้านนาหมูม่น ปัจจุบันปริมาณน้ำในลำน้ำหมัน ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับวิกฤต เนื่องจากลำน้ำหมัน เป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่าน อำเภอด่านซ้าย ลำห้วยมีสภาพลาดชัน ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเหือง ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนไทย-ลาว โครงการชลประทานเลยร่วมกับส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง ในลำน้ำหมัน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง เพื่อสูบน้ำบริเวณพื้นที่ท่วมขังลงสู่ลำน้ำหมัน พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

 

No Comments

    Leave a Reply