News

สำนักวิจัยฯ ชป.ปิ๊ง…ไอเดีย ผลิตเจลและสเปย์แอลกอลฮอลล์ใช้เอง

03/04/2020


นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกมาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายก็ตาม ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ที่ยังจำเป็นต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำ การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งล้วนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้สั่งการให้สำนักวิจัยและพัฒนา ดำเนินการผลิตเจลล้างมือและสเปย์แอลกอลฮอลล์ ไว้แจกจ่ายให้กับสำนัก กอง ต่างๆ ของกรมชลประทาน

ทั้งนี้ ฝ่ายวัชพืช ส่วนวิทยาศาสตร์ฯ สำนักวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่มีแอลกอลฮอลล์เป็นวัตถุดิบ จึงได้นำแอลกอลฮอลล์ 99.99 % ที่มี มาลดความเข้มข้นลง เหลือ 70 % พร้อมเติมส่วนผสมของว่านหางจระเข้ เพื่อให้เจลแอลกอลฮอลล์มีกลิ่นอ่อนลง และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยถนอมมือผู้ใช้อีกด้วย จนสำเร็จได้ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอลฮอลล์ว่านหางจระเข้ ขนาด 700 มิลลิลิตร และสเปรย์แอลกอลฮอลล์ขนาด 10 มิลลิลิตรออกมา โดยจะดำเนินการผลิตเพิ่มให้มากขึ้น เพื่อส่งมอบให้กับสำนัก/กอง ต่างๆ นำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส covid 19

 

No Comments

    Leave a Reply