News

“บิ๊กป้อม” ติดตามความคืบหน้า ปตร.ห้วยบังอี่ บรรเทาน้ำท่วม-ลดปัญหาแล้ง

02/12/2022

วันนี้ (2 ธ.ค. 65)พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 และโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตลอดจนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายจักรินทร์ ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายองอาจ แสนอุบล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 7 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ บริเวณงานก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล เนื่องจากอยู่ใกล้ปากแม่น้ำที่เชื่อมกับแม่น้ำโขง สามารถใช้ในการป้องกันอุทกภัยจากแม่น้ำโขง และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 85 หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ ปี2566 จะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกฤดูฝนได้กว่า 3,000 ไร่ และฤดูแล้งได้ประมาณ 2,000 ไร่ สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากได้อีกด้วย

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง ตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง 65/66 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งวางแผนการใช้น้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง พร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้ กรมชลประทาน เร่งดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำบังอี่ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อช่วยในการพร่องระบายน้ำในช่วงต้นฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงยังช่วยป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุนและไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ริมห้วยบังอี่ได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply