News

อ.ส.ค. ฉลองวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2564​ ขนขบวนรถ MILK TRUCK  แจกผลิตภัณฑ์นมหลากหลายเมนูให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม.และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 

02/06/2021


นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) อ.ส.ค.ในฐานะผู้ผลิต และจัดจำหน่าย นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ตราไทย-เดนมาร์ค ได้จัดกิจกรรมในการรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัยหันมาบริโภคนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยการบริโภคนมและเครื่องดื่มที่ทำจากนมโคสดแท้ 100%ไม่ผสมนมผง ของไทย-เดนมาร์ค
สำหรับปี 2564 นี้ได้เกิดวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย อ.ส.ค. จึงได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยหันมาทำกิจกรรมเรียนรู้การทำเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ผ่านระบบออนไลน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาดื่มนมมากขึ้นแล้ว ทั้งนี้ อ.ส.ค. ยังสนองนโยบายของภาครัฐด้วยการผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือทั้งในงานด้านสาธารณสุขและสังคม ช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้กับประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี อาทิ ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยการนำรถ MILK TRUCK ซึ่งเป็น MODEL ธุรกิจร้านนม THAI-DENMARK MILK LAND รูปแบบใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้ มาร่วมแจกนมให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ”

โดยประชาชนและผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้มีการลงทะเบียนนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถเข้าร่วมรับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คและเครื่องดื่มจากร้านนม THAI-DENMARK MILK LAND ได้ฟรีที่รถ MILK TRUCK ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ CAT CONVENTION HALL เก่า ด้านหลังอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

No Comments

    Leave a Reply